Betaaldagen voorlopige aanslag 2018

Betaaldagen voorlopige aanslag 2018

Voor 1 juli ontvangt u bericht van de Belastingdienst over uw aangifte. Dit kan een definitieve aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen zijn, en eventueel een definitieve aanslag Zorgverzekeringswet. Het kan ook zijn, dat u een voorlopige aanslag otvangt, of een brief met de mededeling dat u nog geen voorlopige of definitieve aanslag ontvangt, omdat de belastingdienst nog gegevens moet verwerken, of omdat er nog gegevens ontbreken
+

Krijgt u geen brief? Dan kan het toch verstandig zijn om aangifte te doen, omdat u misschien recht heeft op belastingteruggaaf.

 • Maandag 15 januari voor januari
 • Donderdag 15 februari voor februari
 • Donderdag 15 maart voor maart
 • Maandag 16 april voor april
 • Dinsdag 15 mei voor mei
 • Vrijdag 15 juni voor juni
 • Maandag 16 juli voor juli
 • Woensdag 15 augustus voor augustus
 • Maandag 17 september voor september
 • Maandag 15 oktober voor oktober
 • Donderdag 15 november voor november
 • Maandag 17 december voor decemberHeeft u een voorlopige of definitieve aanslag gekregen en krijgt u geld terug? Dan ontvangt u – mits uw rekeningnummer voor Belastingteruggaaf bekend is bij de Belastingdienst – uw geld binnen enkele dagen. Als u nog niet heeft aangegeven op welk IBAN rekeningnummer u uw belastingteruggave wilt ontvangen, moet u eerst een formulier invullen met dit bankrekeningnummer en ondertekend terugsturen naar de Belastingdienst.

Wanneer u in verband met vaststaande aftrekposten, zoals hypotheekrenteaftrek, hoge studiekosten, of bijzondere ziektekosten al gedurende het lopende belastingjaar weet dat u in aanmerking komt voor belastingteruggaaf, kunt u dit bedrag op basis van een voorlopige aanslag maandelijks laten uitkeren. De betaaldata van deze voorlopige aanslag (of voorlopige teruggaaf), zijn telkens rond de 15e van elke maand.

De exacte betaaldate voor 2018 zijn: